Fryske ferzje hjir >

Hulp bij professionalisering en transformatie

We leven in een tijd van transformatie. Er gloort perspectief voor meer persoonlijke aandacht, maatwerk, minder bureaucratie, meer ruimte voor creativiteit en professionaliteit. De samenleving verandert, onze organisaties veranderen. Roerige tijden. Het is inspirerend en brengt tegelijk gevoelens van onrust en onzekerheid teweeg.

De Swingel staat graag met organisaties, professionals, leidinggevenden of teams in de klei om te werken aan de gewenste groei en transformatie, met supervisie, (team)coaching of het leiden van processen.

Actuele thema's op dit moment zijn:
Transformatie in Sociaal Domein en Zorg
Resultaatverantwoordelijke teams in HBO en Thuiszorg
Duurzame inzetbaarheid
Professionele- en loopbaanontwikkeling

Wilt u meer weten of een vrijblijvende afspraak maken, neem dan contact op met Annie Hoekstra via info@deswingel.nl of telefoon: 06 54 35 84 25.

De Swingel biedt

Procesleider bij veranderingsprocessen / transformatie
Supervisie bij leervragen op het snijvlak van mens, beroep en werk
Coaching bij werkgerelateerde- of loopbaanvragen
Counseling bij persoonlijke vraagstukken
Teamcoaching bij toewerken naar resultaatverantwoordelijkheid

Opdrachtgevers o.a.

Zorggroep Noorderbreedte
Thuiszorg de Friese Wouden
Thuiszorg Zuidwest Friesland
NHL/Stenden
Gemeenten
Basis- en Voortgezet onderwijs
Jeugdzorg
ROC Friese Poort

Samenwerkingspartners

Verte - Aaltsje de Jong
Met Verte werkt de Swingel regelmatig samen, bijvoorbeeld bij het gezamenlijk uitvoeren van teamtrainingen, loopbaanbezinningsdagen en workshops. Maar ook op het gebied van deskundigheidsbevordering: we lezen samen vakliteratuur of volgen samen scholing.

LTC - Leefstijl Training en Coaching
LTC huurt de Swingel regelmatig in voor het uitvoeren van workshops of teamcoaching.

Contact opnemen

Fioringras 93
8935 BR Leeuwarden
Telefoon: 06 54 35 84 25
E-mail: info@deswingel.nl
KvK: 01117037

Geregistreerd supervisor bij www.lvsc.org
Lid van het Teamrolgilde, www.cmb-teamrol.nl
Volg de Swingel op Facebook
LinkedIn

Voor wie afwacht zwijgt de speeldoos van het leven in alle talen.
Zoek zelf de zwengel.
Dan klinkt je lied en de melodie slaat een brug naar verkleumde harten.

Akke Wybenga